Podczas mojej kampanii wyborczej obiecałem, że zawsze stawiam Manchester Gorton na pierwszym miejscu, a teraz zostałem wybrany, to właśnie zrobię w Parlamencie. Afzal Khan
Afzal Khan

Afzal Khan był wybranym posłem na region Manchester Gorton w 2017 roku i ponownie kiedy został wybrany w 2019 roku. Afzal służył także jako Minister Gabinetu Cieni ds. Imigracji (2017-2019) oraz jako Minister Gabinetu Cieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2019-2020). Sir Keir Starmer wyznaczył Afzal na Zastępce Kierownika Gabinetu Cieni w Izbie Gmin w momencie jak objął on stanowisko Przewodniczącego Partii Labour. Afzal tak samo znajduje się na stanowisku Wiceprzewodniczącego Ugrupowań Wielopartyjnych, do których zaliczają się British Muslims (Muzułmanie Brytyjscy), Adult Social Care (Opieka Społeczna dla Osób Dorosłych), Pakistan, Hajj and Umrah, Greater Manchester i Poverty (Ubóstwo).

Afzal urodził się w Pakistanie i przeprowadził się do Wielkiej Brytanii w 1971 roku poprzez proces adopcji dziecka z ubóstwa. Przed uzyskaniem kwalifikacji adwokackich i pracy w charakterze partnera we własnej firmie, Afzal pracował jako robotnik w fabryce jedwabiu, jako kierowca autobusowy i jako Funkcjonariusz Policji w Manchester. W 2000 roku został wybrany do Rady Miasta Manchester, gdzie z czasem otrzymał tytuł pierwszego Azjatyckiego Burmistrza miasta (otrzymał także nagrodę ‘Burmistrza Roku’ – pierwsza taka nagroda dla miasta Manchester); później pozostał na stanowisku Kierowniczym rady miasta. Przed wybraniem go na Posła do Parlamentu Afzal był Posłem w Parlamencie Europejskim na Obszar North West w Anglii oraz tak samo służył w charakterze Wiceprezydenta do Spraw Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (2014 – 2017). Afzal otrzymał nagrodę CBE w 2008 roku za dokonania na rzecz scalania społeczności i za pracę międzywyznaniową w lokalnym zarządzie.

W marcu 2018 otrzymał nagrodę Sitara-iQuaid-i-Azam z rąk Prezydenta Mamnoon Hussain, która jest najwyższym odznaczeniem za wkład w kwestię dobrobytu ludzi z Pakistanu, zwłaszcza tych w rozproszeniu jak i za wkład w relacjach Pakistańsko-Brytyjskich. Afzal posiada dyplomy doktoranckie z Government College University w Lahore (filozofia) i z Mirpur University nauk ścisłych i technologii (prawo).

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search